Welkom op de homepage van de NVTL

Een vereniging voor iedereen die geïnteresseerd is in de professionele toepassing van techniek in alle sectoren van de agrarische bedrijfstak.
De eerst volgende NVTL studiedag zal plaatsvinden op dinsdag 11 februari 2020 in Wageningen. De laatste studieddag heeft plaats gevonden op 19 februari 2019 in Nieuwegein. Het thema van de dag was Klimaat neutraal met technologie. U kunt het dagprogramma van de afgelopen studiedag hier vinden.

Activiteiten

Jaarlijks organiseert de NVTL een studiedag. Rond een samenbindend thema, toegelicht in een plenaire inleiding, verzorgen de secties in parallelle sessies presentaties, waarin het thema wordt uitgewerkt. Daarbij wordt er naar gestreefd dat de secties Teelttechniek, Glastuinbouwtechniek en Veehouderijtechniek ieder een dag vullend programma samenstellen. De sectie Proeftechniek (SPIL) organiseert elke 3 à 4 jaar een sessie begeleidt door een expositie.

Naast de studiedag heeft de NVTL in samenwerking met verschillende partijen van Wageningen UR in 2018 de AgEng georganiseerd. Deze conferentie bood podia aan tal van onderzoekers actief op het gebied van technologie in de agrarische sector. (EurAgEng). Voor meer informatie over de conferentie klik hier.

Organisatie - SectiesDe NVTL is opgedeeld in vier secties, elk met een eigen bestuur.

Binnen de secties worden verschillende thema's behandeld waaronder: milieu, energie, bedrijfsinrichting, automatisering, robotisering, arbeid, organisatie, logistiek. Allen vanuit het perspectief van de sectie.

Open teelten

Glastuinbouw

Veehouderij

Proeftechniek (SPIL)