Open teelten

Ochtendsessie: De ecologie centraal


1. Niet de techniek maar de ecologie als leidend Dirk van Apeldoorn (WUR)
De afgelopen 50 jaar is de technische ontwikkeling van machines en werktuigen leidend geweest bij de invulling van de teeltsystemen. Het wordt tijd om de ecologie als leidend ontwerpprincipe te stellen en de techniek de ecologie te laten ondersteunen. Dirk van Apeldoorn laat zien wat agro-eco technologie kan opleveren.

2. Forward Farm – High tech meets nature Hinse Boonstra (Bayer)
Op de Forward Farm van Bayer in Abbenes worden vele technieken en methoden om de duurzaamheid van de teelt te verbeteren in de praktijk gedemonstreerd. Welke rol speelt de ecologie daarbij?

3. Innovation in precision weed control Lauwrens Struik (Steketee)
Nieuwe technologieën betreft o.a. camerabeelden die nauwkeurig de positie van cultuurplanten bepalen. Dat maakt het mogelijk om zoveel mogelijk onkruid- en opslagplanten te verwijderen, zonder de cultuurplanten te raken. Optioneel in combinatie met rijenbespuiting of plant specifieke bespuiting. Onderscheidende cameramodules zijn ontwikkeld voor diverse gewaskleuren en/of het planten tellen, het groenoppervlak hiervan meten en de verkleuring vastleggen

4. Flevoland Agrarisch Collectief: werkt aan bodem Anna Zwijnenburg (Coöp. FAC)
Zonder een goede waarneming kunnen zo maar verkeerde keuzes worden gemaakt. Dat geldt ook voor bodem. Telers kunnen allerlei data verzamelen over bodem, maar daar is een goede visuele beoordeling onmisbaar bij. Zicht op de Bodemstructuur leert telers om zelf de bodem te kunnen beoordelen. Het FAC coördineert de uitvoering van dit project.

Middagsessie: Energiegebruik op het boerenbedrijf


1. Energietransitie: hoe voorzien we in onze energiebehoefte? Kees de Gooijer (TKI-Agrifood)
Hoe ontwikkelt het energiegebruik zich in de landbouw en welke alternatieven voor fossiele brandstoffen zijn bruikbaar. Voor het zwaardere werk zijn accu’s geen oplossing. Wat wel? Waterstof? Maar is het wel veilig? Andere opties? Wat zijn de voor- en nadelen? Zien we teveel beren op de weg?

2. Smart grid toepassingen in de landbouw Gerard Migchels (WLR)
Op het landbouwbedrijf zijn duurzame energiebronnen (windmolens, zonnecellen) niet in balans met de energievraag. Wat zijn de mogelijkheden om dit te optimaliseren? Hoe kunnen energiebuffers hiertoe bijdragen? Welke mogelijkheden zijn er nu al en wat zit er aan te komen?

3. De methaan trekker: het alternatief voor diesel Tomas Lekens (New Holland Benelux)
Dieselmotoren moeten aan steeds hogere emissienormen voldoen. Fossiele brandstoffen zijn eindig. Waarom gelooft New Holland in de methaan trekker als alternatieve oplossing?

4. Deze sessie wordt afgesloten met een plenaire discussie