Dagprogramma: Studiedag NVTL 2019


Op dinsdag 19 februari 2019 vindt wederom de NVTL Studiedag plaats, dit maal in NBC Congrescentrum, Blokhoeve 1, 3438 LC, Nieuwegein.

Voor ieder van de secties Teelttechniek, Glastuinbouwtechniek, Veehouderijtechniek en SPIL wordt er een boeiend programma georganiseerd rond het rond het thema:

Klimaat-neutraal met technologie

De studiedag begint met een korte opening door onze voorzitter.

Hierop volgen vier parallelsessies, verzorgd door de secties Teelttechniek, Glastuinbouwtechniek, Veehouderijtechniek en SPIL.

Na de lunch word er een key note lezing gegeven door Dr. Theun Vellinga met de titel: Lange termijn opties voor reductie van broeikasgassen uit de Nederlandse landbouw, wat is technisch haalbaar?.

De auteurs Th.V. Vellinga, J.W. Reijs, J.P. Lesschen, H.R. van Kernebeek geven in Wageningen Research rapport 1133 ‘Lange termijn opties voor reductie van broeikasgassen uit de Nederlandse landbouw’ een inschatting van het technisch potentieel van emissiereductie in de gehele productieketen van de Nederlandse landbouw tot het jaar 2050. Deze mogelijkheden en ontwikkelingen worden in een breder kader geplaatst van de transities van consumptie van dierlijke eiwitten, energie en biomassa, het streven naar een circulaire economie en herstel van de biodiversiteit.

Na de key note lezing worden er drie parallelsessies gehouden door de secties Open Teelten en Veehouderij. De sectie SPIL organiseert in de middag een infomarkt. De dag wordt afgesloten met een borrel en de jaarvergadering van de NVTL.

Voor gedetailleerde informatie over de parallelsessies, verwijzen wij u naar de secties:
Open Teelten
Glastuinbouw
Veehouderij
SPIL

Dagprogramma

9:00 Ontvangst
9:30 Korte opening, direct gevolgd door de plenaire spreker
10:30 Start parallelle ochtendsessies
12:30 Lunch
14:00 Start parallelle middagsessies
16:00 Borrel
17:00 Algemene Leden Vergadering NVTL

Organisatie - SectiesDe NVTL is opgedeeld in vier secties, elk met een eigen bestuur.

Binnen de secties worden verschillende thema's behandeld waaronder: milieu, energie, bedrijfsinrichting, automatisering, robotisering, arbeid, organisatie, logistiek. Allen vanuit het perspectief van de sectie.

Open teelten

Glastuinbouw

Veehouderij

Proeftechniek (SPIL)