SPIL

Meer den 20 jaar geleden werd Spil als sectie van NVTL opgericht als ontmoetingspunt voor praktische proeftechniek. Onze leden en deelnemers zijn niet alleen de leidinggevenden die elkaar wel vaker ontmoeten, maar juist ook allen die praktisch bezig zijn met techniek in proeven (veld, kas, lab, etc.) In de landbouw en ook in proeftechniek gaan de veranderingen snel. Nu alweer 3 jaar na de laatste bijeenkomst in Wageningen zijn er veel nieuwe toepassingen en nieuwe mogelijkheden met bestaande techniek.

Efficiency in proeven is op alle terreinen gewenst, door weersomstandigheden zijn er vaak minder werkbare dagen in het veld, de gegevens van proeven moeten steeds sneller naar selectie/afnemer worden vertaald. GPS navigatie wordt nu vaak standard toegepast, maar ook daarmee zijn er weer nieuwe mogelijkheden. Handhelds zijn niet meer weg te denken. Beeldanalyse en gebruik van drones is nu het nieuwste als toepassing in de proeftechniek. Maar proefveldvoorbereiding, monstername, analyse en dataverwerking zijn ook belangrijke thema’s evenals zaadproductie / -bewerking /-behandeling.

Op de NVTL-Spil-dag vindt u een praktijkgericht platform voor proeftechniek, en collega’s in het vak uit Nederland en België, met aanbieders van techniek uit binnen- en buitenland. In het NVTL- Spil programma heeft u de mogelijkheid om de nieuwste ontwikkelingen in zaaitechniek, oogsttechniek, spuiten etc. en toepassingen voor waarnemingen / tellingen ontwikkeld voor proeftechniek te zien.

In Nieuwegein is weer een Expo in de grote zaal van het congrescentrum, met producten en toepassingen voor proeven, veredeling en zaadvermeerdering - van bloemzaden tot akkerbouwgewassen. Van bodemmonsters tot grootschalige proeven in gewasbescherming en het praktijkonderzoek. Van zaai tot oogst: voor schoning, bewaring en post-harvest, voor het verzamelen en verwerken van alle gegevens. Omdat er in Nieuwegein veel meer ruimte is als in Wageningen, zullen ook grotere machines kunnen worden tentoongesteld. Er zullen dit jaar weer de bekende maar ook een aantal nieuwe aanbieders met stands zijn.

Spil 2019 Programma


10.00-16.00 Expo open, koffietafel
10.30-12.30 2-3 presentaties, waarbij het gebruik en de ervaringen met drones en andere recente ontwikkelingen in de proeftechniek worden belicht. De inleiders zullen worden geselecteerd in Januari en later op de website geplaatst.
14.00-16.00 Expo open , interactieve contacten en ontmoeting met vakgenoten. De lijst van exposanten wordt later op de site van NVTL gezet.
15.30-16.00 Officieel einde sectie Spil proeftechniek
16.00-17.00 Borreltafel samen met de andere secties van de NVTL