Open teelten

Nederland loopt voorop...... (ochtendsessie)


1. Smaragd– lichte mechanisatie in een high tech landbouwsysteem Jan Kamp – PAGV
De landbouwmechanisatie heeft zich de afgelopen 40 jaar gericht op de ontwikkeling van steeds grotere en zwaardere machines. De gevolgen voor de bodem zijn desastreus: 90% van de Nederlandse bodem is verdicht. Tijd voor een nieuwe wind: onbereden bedden, bewerkt door lichte kleine machines. In het project Smaragd wordt gewerkt aan oplossingen. Jan Kamp (projectleider) licht de aanpak en oplossingsrichtingen toe.

2. Bodemvruchtbaarheid: in de hand van de boer Martin Dekker – Soil Cares
Elke teler weet dat er veel variatie is binnen zijn perceel, maar toegang tot betrouwbare, praktische informatie om bodemvruchtbaarheid gedurende het seizoen en heel lokaal te managen is nauwelijks voorhanden. Bestaande analysemethodes via laboratoria zijn duur, tijdrovend en ingewikkeld. Soil Cares biedt oplossingen, waarbij met (infrarood en Xray) sensoren in combinatie met een eigen ontwikkelde bodem database, heel lokaal en gedurende het groeiseizoen praktische informatie over de nutriënten in de grond kan worden gegeven. Snel, betrouwbaar en betaalbaar.

3. NEED Farming – elke plant individueel verzorgd Peter Millenaar - Agrifac
NEED Farming is een landbouw management methode gebaseerd op observatie, meting en reagerend op inter- en intra-veld variatie in gewassen per plant. Om de volgende stap in de landbouw te maken, hebben we behoefte (NEED) aan zorg op plantniveau. Terug naar de basis van het boer-zijn, maar met de nieuwste technologieën. Zorgen voor de specifieke behoeften van elke plant in plaats van de gemiddelde behoefte van een geheel veld.

4. Hoe denkt een grote groenteteler over innovatie Gj. Giesberts en Frans Nouws - Homburg
De teelt van vollegrondsgroente (o.a. ijsbergsla) heeft een enorme schaalvergroting doorgemaakt. Om tot een optimale productie te komen is er op het bedrijf op veel terreinen geïnnoveerd, in samenwerking met o.a. Homburg Machinebouw. Eén spoor is het gebruik van sensoren en hiermee inspelen op verschillen in de bodem. In een inspirerende lezing geven zij een inkijkje in het groenteteelt bedrijf Nouws (120ha) en presenteert Frans Nouws zijn filosofie als het gaat om (technische) innovatie.

De wereld kijkt naar ons…..(middagsessie)


5. Akkerweb – data direct in actie Marcel Bonder - Akkerweb
Om precisielandbouw tot een succes te maken, moet veel geodata beschikbaar zijn voor de boeren. Akkerweb verbindt, volledig geautomatiseerd, een groot aantal externe bronnen aan perceel specifieke data van boer. Het resultaat is een voor de boer zeer handig en laagdrempelig werkwijze om deze data voor hem aan het werk te zetten.

6. Smart AKIS – uitwisseling van de nieuwste ontwikkelingen Harm Brinks (Delphy)
In het Smart AKIS project worden internationaal een inventarisatie gedaan naar toepassingen in het domein van Smart Farming Technologies: the internet of things (IoT), sensoren & actuators, geo-positionering systemen, Big Data, Unmanned Aerial Vehicles (UAV’s), drones, robotica etc. Het idee hierachter is dat landen veel van elkaar kunnen leren. Wat zijn de verwachtingen van de boeren? Aan welke informatie hebben boeren en adviseurs behoefte? Een inleiding met de nieuwste inzichten die het project tot nu toe heeft opgeleverd.

7. Agro Food Robotica in Wageningen dr.ir. Gert Kootstra (WU–Agrarische Bedrijfstechnologie)
Agrorobotica gaat ook in de agrarische sector een belangrijke rol spelen. Gert Kootstra werkt aan een reeks van toepassingen en schetst de uitdagingen en oplossingsrichtingen van robotica voor de sector. Een breed scala van toepassingen passeert de revue.

8. Technieken in de plantenveredeling (w.o. CRISPR-Cas) Jan Schaart (WR - Plant Breeding)
Plantenverdeling is belangrijk voor productie van gewassen met een hoge productie, een hoge kwaliteit en geschikt voor duurzame teelt in een veranderend milieu. Veredeling van gewassen is echter vaak een lastige en tijdrovende activiteit. Nieuwe plantenveredelingstechnieken kunnen het veredelingsproces aanzienlijk vereenvoudigen en versnellen. Aan de hand van een aantal voorbeelden schetst Jan Schaart de potentie van nieuwe technieken zoals cisgenese, genome editing met CRISPR-Cas en inductie van vroege bloei voor veredeling van gewassen demonstreren.