Glastuinbouw

Excursie (als ochtendsessie)


9.30-9.45 Ontvangst koffie op Wageningen Campus, Radix (Droevendaalsesteeg 1, 6708PB Wageningen, gebouw 107)
10.00-11.45 WUR AgroFoodRobotics labs tour op Wageningen Campus gericht op de volgende onderwerpen rond om tuinbouw:
NB. in verband met de toeganspassen kunt u alleen deelnemen aan de ochtendsessie van Glastuinbouw als u dit vooraf heeft opgegeven bij uw aanmelding voor de studiedag.

11.45-12.00 Verplaatsen naar Hotel Wageningse Berg

Lezingen bedrijven en onderzoek (middagsessie)


1. Peter Hendriks (LetsGrow): Data Driven Growing - Big Data, AI en IoT in de tuinbouw
LetsGrow.com is een online platform waar teeltgerelateerde gegevens geregistreerd kunnen worden. De teeltgegevens die geregistreerd kunnen worden, zijn Meteo (buitenklimaat), Klimaat (in de kas), Water, Energie, Arbeid, Plant en Opbrengst / Productie. Tevens wordt de mogelijkheid tot benchmarking geboden. Via verschillende modules hebben tuinders toegang tot hun data en/of modellen. LetsGrow.com zet al jaren data om naar informatie. Moderne technieken zoals Artificial Intelligence geven weer nieuwe mogelijkheden voor een kweker om zijn data ten gelde te maken. Peter Hendriks zal tijdens zijn presentatie ingaan op huidige en toekomstige mogelijkheden van een kweker om meerwaarde uit zijn data te creëren. Daarnaast zal hij zijn toekomst visie geven op het gebruik van data.

2. Andreas Hofland (Hortikey): Data gedreven glastuinbouw
HortiKey werkt vanuit de visie dat de horti-sector meer en meer behoefte heeft aan data-gedreven logistieke oplossingen. Kasteelt is bij uitstek de manier om een hoge productiviteit te combineren met een hoge ressource-use-efficienty van inputs. In de klassieke vers-keten zie je twee sterke stromen: productie de ene kant op, geld de andere kant. In de derde stroom 'informatie in de keten' is nog veel winst te behalen. Op het ene moment is er een te groot aanbod en wordt gedumpt of gestort, het andere moment moet er, vaak duur, worden bijgekocht. Deze bewegingen merkt de producent sterk in zijn resultaat. Investeerders willen constante output, grip op rendement uit hun investering. Dat begint met de implementatie van data-gedreven oplossingen in de kas.

3. Raymond van den Berg(ISO Group): “ISO Group”
ISO Group – automatisch sorteren en handling van producten in de tuinbouw
De ISO Group is sterk in de automatisering van arbeidsintensieve taken binnen de internationale tuinbouwbranche. Zij bieden oplossingen voor bijvoorbeeld het automatisch enten van jonge groenteplanten, het automatisch steksteken van verschillende soorten stek, het sorteren en transplanten van potplanten, automatisch planten van chrysanten in de volle grond of het inpakken van bloemen met een steksteekmachine. Ook is Vision-technologie die gebruikt wordt voor bijvoorbeeld het automatisch meten en sorteren van jonge planten en automatisch sampelen een speerpunt. Raymond van den Berg gaat in zijn presentatie in op de huidige technische mogelijkheden en toekomstige ontwikkelingen in een modern tuinbouwbedrijf.

4. Jochen Hemming (WUR): Deep learning experience WUR
Beeldherkenning is een zeer kritische component voor robots in de land- en tuinbouw. Ruud Barth legt uit hoe de meest recente vorm van kunstmatige intelligentie, Deep Learning, automatisch de omgeving tot op detailniveau in kaart kan brengen.