Dagprogramma: Studiedag NVTL 2018


Op dinsdag 6 maart 2018 heeft wederom de NVTL Studiedag plaatsgevonden in Congrescentrum de Wageningse berg. Nieuw was dit jaar dat VIAS, de vereniging voor Informatici in landbouw, voeding en groene ruimte, een van de ochtendsessies heeft verzorgd.

Voor ieder van de secties Teelttechniek, Glastuinbouwtechniek, Veehouderijtechniek en voor leden van VIAS hadden we een boeiend dagprogramma rond het thema:

Proeftuin Nederland - voor een high-tech wereld

De studiedag begon deze keer met een korte opening door onze voorzitter en de uitreiking van de scriptieprijs voor de beste studenten scriptie.

Hierop volgden vier parallelsessies, waarbij de sectie glastuinbouw op locatie een excursie had geregeld. Naast de secties Open Teelten en Veehouderij heeft ook VIAS een parallelsessie verzorgd.

Na de lunch werd er een keynote lezing gegeven door Luca Locatelli.
Luca Locatelli is a Multimedia Visual Story teller. The interaction between people, science, technology and the bizarre consequences on the environment are his main subjects. Luca collaborates frequently with international magazines and digital platforms worldwide. Luca is a National Geographic Magazine photographer and collaborated with writer Frank Viviano for the story on 'A tiny country feeds the world - agricultural giant Holland is changing the way we farm'. In his talk, Luca will elaborate about his experiences while making this story. See more of his work at www.lucalocatelli.com and the story in National Geographic

Na de lezing van Luca Locatelli werden er 3 parallelsessies worden gehouden door de secties Open Teelten, Veehouderij en Glastuinbouw. De dag werd afgesloten met een borrel en de jaarvergadering van de NVTL.

De parallelsessies presenteerden actuele informatie rond het thema met een goede mix van bedrijfsleven en onderzoek en stimuleren zo veel mogelijk de interactie tussen de deelnemers. Daarnaast gaven de lunch en de borrel veel gelegenheid contacten te leggen of aan te halen.

Voor gedetailleerde informatie over de parallelsessies, verwijzen wij u naar de secties:
Open Teelten
Glastuinbouw
Veehouderij
VIAS

Dagprogramma

9:00 Ontvangst
9:30 Korte opening, presentaties scripties door studenten en prijsuitreiking
10:00 Start parallelle ochtendsessies en glastuinbouw excursie
12:00 Lunch
13:00 Plenaire spreker
14:00 Start parallelle middagsessies
16:00 Borrel
17:00 Algemene Leden Vergadering NVTL

Organisatie - SectiesDe NVTL is opgedeeld in vier secties, elk met een eigen bestuur.

Binnen de secties worden verschillende thema's behandeld waaronder: milieu, energie, bedrijfsinrichting, automatisering, robotisering, arbeid, organisatie, logistiek. Allen vanuit het perspectief van de sectie.

Open teelten

Glastuinbouw

Veehouderij

Proeftechniek (SPIL)