Veehouderij

Ochtendsessie


De ochtendsessie van de sectie Veehouderijtechniek stond in het teken van stof. De sprekers hebben aandacht besteed aan de aspecten binnen en buiten stallen, alsmede aan mogelijkheden voor stofbestrijding.
Ingrid van Dixhoorn (Wageningen Research) is ingegaan op de fundamentele aspecten van de invloed van stof in stallen op de gezondheid en het welzijn van mens en dier: hoe werkt het, hoe is het te verminderen.

Albert Winkel promoveerde vorig jaar op de uitstoot van fijn stof vanuit pluimveestallen en heeft ons bijgepraat over de invloed van de uitstoot (emissies) van stof op de omgeving.

Tenslotte hadden we Maurice Ortmans van Inno+ als spreker. Inno+ is reeds jarenlang actief op het gebied van bestrijding van emissies door middel van luchtwassers. Vanuit dit perspectief is hij ingegaan op de wijze waarom luchtzuivering kan worden ingezet om stofuitstoot te verminderen.

Middagsessie


In de middag was het programma gecentreerd rond de melkkoe. In de melkveehouderij wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van technologie om de veehouder te ondersteunen.
Kees van Reenen Presentatie 1 , Presentatie 2 (Wageningen Research) vertelde ons over GPS-beweidingsonderzoek op Dairy Campus. Met andere woorden: het managen van de weidende koe met behulp van satelliet-technologie.

Een aansprekende melkveehouder heeft ons bijpraten over de praktische kant van ondersteunende technologie.

Tenslotte sprak Linda Meijer van Nedap over “Precision Dairy Farming”, waarbij ingegaan is op de wisselwerking tussen management, koegedrag (gemeten met sensoren) en koegezondheid. Monitoring van vreetgedrag was hier een onderdeel van.

Organisatie - SectiesDe NVTL is opgedeeld in vier secties, elk met een eigen bestuur.

Binnen de secties worden verschillende thema's behandeld waaronder: milieu, energie, bedrijfsinrichting, automatisering, robotisering, arbeid, organisatie, logistiek. Allen vanuit het perspectief van de sectie.

Open teelten

Glastuinbouw

Veehouderij

Proeftechniek (SPIL)