Dag programma: Studiedag NVTL 2017


Op woensdag 8 maart 2017 heeft wederom de NVTL Studiedag plaatsgevonden in Congrescentrum de Wageningse Berg.

Alle sprekers hebben hun presentatie online beschikbaar gesteld. Deze presentaties kunnen gedownload worden door, op de sectie pagina op de titel van de presentatie te klikken.

Voor ieder van de secties Teelttechniek, Glastuinbouwtechniek en Veehouderijtechniek was een boeiend dagprogramma rond het thema:

Techniek Natuurlijk!?

De studiedag is begonnen met een prikkelende opening door Herman van Bekkem, campagneleider gentech en duurzame landbouw bij Greenpeace. Greenpeace Nederland heeft 5 speerpunten, waaronder duurzame landbouw. Greenpeace stelt dat het huidige industriƫle landbouwsysteem aan alle kanten rammelt en dat veroorzaakt steeds grotere problemen in zowel binnen- als buitenland. In Nederland gaat het al jaren slecht met vogels en insecten op het platteland. Belangrijke oorzaken zijn het intensieve bestrijdingsmiddelengebruik en de teruggang van natuur op het platteland door intensivering van de landbouw en monoculturen op de akkers. De heer van Bekkem is ingegaan op de vraag: "hoe kan agrotechnologie bijdragen aan een duurzamere landbouw?"

Parallelsessies
Hierop volgden drie parallelle ochtend- en middagsessies met daartussen een lunch. De parallelsessies presenteerden actuele informatie rond het thema, met een goede mix van bedrijfsleven en onderzoek, en stimuleerden zo veel mogelijk de interactie tussen de deelnemers. Tijdens de lunch en de borrel was veel gelegenheid om contacten te leggen of aan te halen.

Open teelten
De sectie Open teelten is in twee sessies ingegaan op de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van teelt-, veredelings-, sorteer- en bewaartechniek en de relatie met de natuur. Nieuwe teelt en werkprincipes die anders omgaan met de natuurlijke omstandigheden zijn belicht. Hoe spelen we in op de natuurlijke variatie?

Glastuinbouwtechniek
De sectie Glastuinbouwtechniek is onder het dagthema ingegaan op de uitdagende relatie tussen techniek en natuur. Verschillende aspecten in de glastuinbouwketen kregen de aandacht, zoals licht en belichting, energie, teeltomstandigheden, teelttechniek en modelleren van de natuur. Tevens zijn innovaties uit onderzoek en praktijk belicht.

Veehouderijtechniek
De ochtendsessie van de sectie Veehouderijtechniek stond in het teken van stof. De sprekers hebben aandacht besteed aan aspecten binnen en buiten stallen, alsmede aan mogelijkheden voor stofbestrijding.
In de middag was het programma gecentreerd rond de melkkoe. In de melkveehouderij wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van technologie om de veehouder te ondersteunen. Zo zijn het GPS-beweidingsonderzoek en de praktische kant van omgaan met technologie belicht.

Voor gedetailleerde informatie over de parallelsessies, verwijzen wij u naar de secties:
Open Teelten
Glastuinbouw
Veehouderij

Dagprogramma

9:00 Ontvangst
9:30 Opening door Peter Groot Koerkamp, voorzitter NVTL
9:40 Plenaire spreker Herman van Bekkem
10:30 Start parallelle ochtendsessies
12:30 Lunch
14:00 Start parallelle middagsessies
16:00 Uitreiking scriptieprijs en afsluitende borrel
16:45 Algemene Leden Vergadering NVTL

Organisatie - SectiesDe NVTL is opgedeeld in vier secties, elk met een eigen bestuur.

Binnen de secties worden verschillende thema's behandeld waaronder: milieu, energie, bedrijfsinrichting, automatisering, robotisering, arbeid, organisatie, logistiek. Allen vanuit het perspectief van de sectie.

Open teelten

Glastuinbouw

Veehouderij

Proeftechniek (SPIL)