Dag programma: Studiedag NVTL 2016


Op dinsdag 8 maart vond de NVTL Studiedag plaats. Tijdens deze editie heeft ook de sectie proeftechniek SPIL wederom deelgenomen en vanuit haar kennisveld een bijdrage geleverd aan de studiedag.

Voor ieder van de secties Teelttechniek, Glastuinbouwtechniek, Veehouderijtechniek en SPIL was er een boeiend dagprogramma rond het thema:

Techniek voor Kwaliteit

De studiedag begon met een opening door René Welpelo, Director Corporate Quality bij de Plukon Food Group. De heer Welpelo belichtte het thema 'Techniek voor Kwaliteit' vanuit de pluimveevleesketen, en toonde innovaties ten behoeve van consumenteneisen en maatschappelijke ontwikkelingen. Plukon is nauw betrokken bij diverse ontwikkelingen voor duurzame productie, zoals de Windstreekstal voor vleeskuikens in Raalte

Parallelsessies
Hierop volgden vier parallelle ochtend- en middagsessies.

Open Teelten
De sectie Open teelten besprak in twee sessies de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van teelt-, veredelings-, sorteer- en bewaartechniek en de bijdrage aan de kwaliteit van het productieproces en productkwaliteit

Glastuinbouwtechniek
De sectie Glastuinbouwtechniek ging onder het motto van Techniek voor kwaliteit in op het gebruik van techniek voor het bepalen, behouden of verkopen van kwaliteit in de glastuinbouw. Verschillende aspecten in de glastuinbouwketen kregen aandacht, zoals veredeling, productie, naoogst en verpakking.

Veehouderijtechniek
De veehouderij streeft doorlopend naar hoogwaardige productietechnologie, terwijl tegelijkertijd deze hoogwaardige productietechnologie wordt ingezet voor een verbetering van de milieu- en productkwaliteit. De sectie Veehouderij ging daarom in 8 lezingen in op programmatische Aanpak Stikstof (PAS) zowel in Nederland als in België, met antwoorden op de vraag welke technische oplossingen voorhanden zijn. Ook werd ingegaan op Smart dairy farming en sensoren, de laatste ontwikkelingen op het gebied van beeldverwerking aan de slachtlijn (pluimvee) en management-informatietechnologie (varkens).

Proeftechniek
De sectie Proeftechniek organiseerde een dagprogramma met twee lezingen en een interactieve expositie van vakgerichte informatie. De hoofdthema's waren de praktische toepassing van meettechniek voor kwaliteitsbepalingen in proeven, en de verbetering van de kwaliteit / betrouwbaarheid van proefvelden en andere tests in land en tuinbouw. Behalve bekende bedrijven waren er ook voor Nederland en België nieuwe aanbieders van machines, apparatuur en software voor proeven aanwezig. Kortom: een praktijkgericht platform voor proeftechniek, de kans om collega's in het vak uit Nederland en België te ontmoeten. Er zijn vaak op proefbedrijven ook mensen die zeer betrokken zijn bij de techniek, veel oplossen maar nooit de mogelijkheid hebben kennis te maken met vakgenoten. Juist ook voor deze groep is Spil bedoeld.

Voor gedetailleerde informatie over de parallelsessies, verwijzen wij u naar de secties:
Open Teelten
Glastuinbouw
Veehouderij
Proeftechniek

Dagprogramma

9:00 Ontvangst
9:30 Opening door Peter Groot Koerkamp, voorzitter NVTL
9:40 Plenaire spreker dhr René Welpelo, Director Corporate Quality bij de Plukon Food Group
10:30 Start parallelle ochtendsessies
12:30 Lunch
14:00 Start parallelle middagsessies
16:00 Uitreiking scriptieprijs en afsluitende borrel
16:45 Algemene Leden Vergadering NVTL

De organisatie kijkt terug op een boeiende en geslaagde studiedag en hoopt u allen volgend jaar weer te mogen begroeten.

Organisatie - SectiesDe NVTL is opgedeeld in vier secties, elk met een eigen bestuur.

Binnen de secties worden verschillende thema's behandeld waaronder: milieu, energie, bedrijfsinrichting, automatisering, robotisering, arbeid, organisatie, logistiek. Allen vanuit het perspectief van de sectie.

Open teelten

Glastuinbouw

Veehouderij

Proeftechniek (SPIL)