Glastuinbouw

Ochtendsessie:


Sla de grond uit
Peter van Weel(WUR)

Dry hydroponics
Maurice van der Knaap (Dry Hydroponics)
Een nieuw productiesysteem voor een weerbare slateelt

Nieuw Monitoring systeem gewasstaat en waterhuishouding
Peter Kamp (Priva)
Het meten van gewasmorfologie en groeistaat geeft informatie voor telers m.b.t. water geven voor een robuuste teelt

Van gewasonderzoek naar teeltinnovatie
Ruben van der Lugt (Dyna Plant)
Elementen voor een robuuste bedrijfsvoering.

Inzet van LED voor een hogere weerbaarheid van het gewas tegen meeldauw
Jantineke Hofland (WUR)
Lichtspectrum, timing en dosering van belichting kan de weerbaarheid van gewassen verhogen en meeldauw bestrijden

Middagsessie


De wandelende meetbox
Jos Balendonck (WUR)
Inzet van klimaatapparatuur en draadloze sensoren voor de regeling en meting van temperatuur en vocht in de kas en nieuwe regelalgoritmes voor vermijden condensatie in het gewas en energiebesparing. Een project in het kader van EU Gezonde Kas, ontwikkeling van een gezond kasproductiesysteem voor een weerbare glastuinbouw.

Botrytis alert en Webbased Informatie-systeem Botrytis alert
Pieter de Visser (WUR) en Fokke Buwalda (B-Mex)
Een botrytis model, waarschuwing voor een tuinder op welke plek wanneer de gevaar op botrytis in de kas hoog is voor een robuuste teelt. Webbased informatiesysteem maakt gebruik van informatie uit draadloze sensoren voor meting van temperatuur en vocht in de kas en berekeningen uit botrytis model. Informatie voor de tuinder voor een robuuste bedrijfsvoering.

Optimal management of energy resources in greenhouse crop production systems
Peter van Beveren (PhD student)
Een model om energiebronnen optimaal in te kunnen zetten voor een robuuste bedrijfsvoering.

Real time comparison of measured and simulated crop transpiration in greenhouse process control
Ilias Tsafaras (MSc student)

Organisatie - SectiesDe NVTL is opgedeeld in vier secties, elk met een eigen bestuur.

Binnen de secties worden verschillende thema's behandeld waaronder: milieu, energie, bedrijfsinrichting, automatisering, robotisering, arbeid, organisatie, logistiek. Allen vanuit het perspectief van de sectie.

Open teelten

Glastuinbouw

Veehouderij

Proeftechniek (SPIL)