Dagprogramma: Studiedag NVTL 2015


Op 10 maart 2015 heeft wederom de NVTL Studiedag plaats gevonden in congrescentrum Hof van Wageningen (voorheen WICC) in Wageningen. Voor ieder van de secties Teelttechniek, Glastuinbouwtechniek en Veehouderijtechniek hebben we u een boeiend dagprogramma aangeboden rond het actuele thema:

Robuuste agroproductiesystemen – techniek voor een weerbare agrosector

De studiedag is gestart met een boeiende opening door de heer Walter Haefeker, President European Professional Beekeepers Association, met daarop volgend drie parallelle ochtend- en middagsessies met daartussen een lunch.

De heer Haefeker is vanuit een andere invalshoek ingaan op de uitdagingen en mogelijkheden om de agrosector weerbaar te maken. Hoe past men landbouwmachines en bedrijfssystemen aan op het ecosysteem? Hij lichtte dit toe in zijn lezing "Solutions for bee-friendly agricultural production".

De parallelsessies presenteerden actuele informatie rond het thema met een goede mix van bedrijfsleven en onderzoek, en stimuleerden zo veel mogelijk de interactie tussen de deelnemers. Uiteraard was het ook mogelijk onderdelen van verschillende sessies bij te wonen.
Daarnaast hebben de lunch en de borrel veel gelegenheid geboden contacten te leggen of te onderhouden.
De NVTL studiedag is georganiseerd volgens het principe; door collega's voor collega's en daardoor zijn de kosten laag gebleven.

Voor gedetailleerde informatie over de parallelsessies, verwijzen wij u naar de secties:
Open Teelten
Glastuinbouw
Veehouderij

Dagprogramma

9:00 Ontvangst
9:30 Opening door Peter Groot Koerkamp, voorzitter NVTL
9:40 Plenaire spreker dhr W. Haefeker, President European Professional Beekeepers Association
10:30 Start parallelle ochtendsessies
12:30 Lunch
14:00 Start parallelle middagsessies
16:00 Algemene Leden Vergadering NVTL
16:15 Borrel

Foto's van de dag kunt u hier vinden.

De organisatie kijkt terug op een boeiende en geslaagde studiedag en hoopt u allen volgend jaar weer te mogen begroeten.

Organisatie - SectiesDe NVTL is opgedeeld in vier secties, elk met een eigen bestuur.

Binnen de secties worden verschillende thema's behandeld waaronder: milieu, energie, bedrijfsinrichting, automatisering, robotisering, arbeid, organisatie, logistiek. Allen vanuit het perspectief van de sectie.

Open teelten

Glastuinbouw

Veehouderij

Proeftechniek (SPIL)