SPIL

De sectie SPIL of ook wel Proeftechniek heeft in 2016 voor het laatst deelgenomen aan de NVTL studiedag.
Klik hier voor meer informatie.

Organisatie - SectiesDe NVTL is opgedeeld in vier secties, elk met een eigen bestuur.

Binnen de secties worden verschillende thema's behandeld waaronder: milieu, energie, bedrijfsinrichting, automatisering, robotisering, arbeid, organisatie, logistiek. Allen vanuit het perspectief van de sectie.

Open teelten

Glastuinbouw

Veehouderij

Proeftechniek (SPIL)