Aanmelden lidmaatschap

In verband met vernieuwen van de website, is het op dit moment niet mogelijk u aan te melden als lid via een formulier. Mocht U lid willen worden stuur dan een mail met de volgende gegevens naar penningmeester@nvtl.info
De NVTL kent de volgende vormen van lidmaatschap:


Organisatie - SectiesDe NVTL is opgedeeld in vier secties, elk met een eigen bestuur.

Binnen de secties worden verschillende thema's behandeld waaronder: milieu, energie, bedrijfsinrichting, automatisering, robotisering, arbeid, organisatie, logistiek. Allen vanuit het perspectief van de sectie.

Open teelten

Glastuinbouw

Veehouderij

Proeftechniek (SPIL)