Welkom op de homepage van de NVTL

Een vereniging voor iedereen die geïnteresseerd is in de professionele toepassing van techniek in alle sectoren van de agrarische bedrijfstak.
Op dinsdag 6 maart 2018 heeft de NVTL studiedag plaatsgevonden, voor meer informatie: klik hier.

Activiteiten

Jaarlijks organiseert de NVTL een studiedag. Rond een samenbindend thema, toegelicht in een plenaire inleiding, verzorgen de secties in parallelle sessies presentaties, waarin het thema wordt uitgewerkt. Daarbij wordt er naar gestreefd dat de secties Teelttechniek, Glastuinbouwtechniek en Veehouderijtechniek ieder een dagvullend programma samenstellen. De sectie Proeftechniek (SPIL) organiseert elke 3 à 4 jaar een sessie begeleidt door een expositie. Verder worden er vanuit de secties vakgerichte excursies georganiseerd.

Naast de studiedag organiseert de NVTL samen met verschillende partijen van Wageningen UR dit jaar ook de AgEng 2018. Dit een conferentie die eens in de twee jaar georganiseerd wordt in opdracht van de Europees overkoepelende vereniging ( (EurAgEng). Voor meer informatie over de conferentie klik hier.

Organisatie - SectiesDe NVTL is opgedeeld in vier secties, elk met een eigen bestuur.

Binnen de secties worden verschillende thema's behandeld waaronder: milieu, energie, bedrijfsinrichting, automatisering, robotisering, arbeid, organisatie, logistiek. Allen vanuit het perspectief van de sectie.

Open teelten

Glastuinbouw

Veehouderij

Proeftechniek (SPIL)